IKT project

Unaprjeđenje i optimiziranje poslovnih procesa kroz uvođenje IKT-a

Društvo SMJEŠTAJ I TO d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i optimiziranje poslovnih procesa kroz uvođenje IKT-a u tvrtku Smještaj i to d.o.o.“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Provedba projekta započela je 18. prosinca 2019. godine, a trajanje projekta je 18 mjeseci, odnosno do 18. lipnja 2021. godine.

Sažetak projekta: Tvrtka ovim projektom želi podići razinu konkurentnosti boljim upravljanjem raspoloživim resursima, digitaliziranjem i unaprjeđenjem poslovnih procesa. Tvrtka trenutno nesustavno angažira vanjske usluge za klijente (transferi, izleti), neracionalno upravlja radnim zadacima, nema sistematiziran pregled raspoloživosti odmarališnih kapaciteta, ni jasan uvid u financijske tokove što je nužno za efikasno planiranje poslovanja. Ove izazove ćemo riješiti implementacijom CRM sustava u oblaku sa modulima za prodaju, financije, marketing, operacionalizaciju poslovanja i upravljanje radnim zadacima te olakšati rad zaposlenicima, unaprijediti interne procese te poboljšati uslugu za klijente.

Ukupna vrijednost projekta: 1.816.150,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.351.250,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 878.312,50 HRK

Više informacija možete saznati na linku:
https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Smještaj i to d.o.o.